Thủ Thuật Cược xổ số Mark Six

Cược xổ số Mark Six

Cược xổ số Mark Six – Quy tắc chung

 

Cược xổ số Mark Six

• Một khi quý khách đã mở tài khoản hoặc đặt cược tại nhà cái k13 thì xem như đã đồng ý với các quy tắc chung này.
• Nếu khách hàng nghi ngờ Data cá nhân bị trộm, phải lập tức báo với công ty chúng tôi và được thay đổi dữ liệu chi tiết về cá nhân, toàn bộ thông tin trước đây về tên và mật khẩu của người sử dụng sẽ được thay đổi mới.
• khách hàng có trách nhiệm đảm bảo độ bảo mật về thông tin đăng nhập và tài khoản của cá nhân. Tại web của nhà cái k13 này, thì người chơi chỉ việc sử dụng tài khoản và mật khẩu đã đăng ký tiến hành mọi loại hình cá cược nào cũng đều được coi là có hiệu lực.
• Nhằm hạn chế trường hợp có tranh chấp, đề nghị người chơi sau khi cá cược nên kiểm tra [trạng thái đặt cược].
• Những cá cược được chấp nhận sau khi mở thưởng đều coi là không có hiệu lực.
• Nếu có bất kỳ kiến nghị nào, nên đề xuất trước khi mở thưởng, công ty chúng tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ ý kiến khiếu nại nào được kiến nghị sau khi đã mở thưởng.
• Khi ra thông báo về tỷ lệ cược, nếu như xảy ra thiếu sót không có chủ định hoặc lỗi đánh sai chính tả, công ty sẽ bảo lưu quyền chỉnh sửa sai sót và sẽ căn cứ vào độ đúng đắn để tiến hành chuyển đổi.
• toàn bộ tỷ lệ cược được thông báo được xem là tỷ lệ cược nổi , tỷ lệ để trao thưởng sẽ dựa vào tỷ lệ cược khi cá cược để làm chuẩn.

Quy tắc Mark Six :

1. Nếu phát hiện tình trạng cá cược của quý khách có vấn đề, thì nhà cái k13 sẽ lập tức dừng cá cược của khách hàng; Trước khi chúng tôi dừng cá cược của khách hàng thì toàn bộ những đơn đặt cược trước đó vẫn được xem là có hiệu lực, không được yêu cầu hủy bỏ hay trì hoãn thanh toán, và không được có bất cứ dị nghị nào.
2. Nếu đặt cược tại web của chúng tôi là vi phạm luật pháp địa phương, thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
3. Khoảng thời gian xác nhận cá cược của mỗi lượt tại [Mark Six] cách nhau 10s: nếu mà có 2 đơn cược có cùng nhóm và cùng nội dung, thì nhà cái kk13 chỉ duyệt 1 đơn đặt cược là có hiệu lực, các đơn còn lại sẽ bị hủy bỏ. (Ví dụ 1: Trong vòng 10 giây xuất hiện hơn 2 đơn cược có cùng nội dung và cùng nhóm cá cược số đặc biệt 01,02,03, công ty chỉ có thể bảo lưu 1 đơn cược có hiệu lực, các đơn còn lại sẽ bị xóa bỏ) (Ví dụ 2: Trong vòng 10 giây xuất hiện 2 nhóm cược: cá cược số đặc biệt 01,02,03 và đặt cược số đặc biệt 01,02. Bởi vì nhóm số không giống nhau nên được xác nhận cả 2 nhóm cược đều có hiệu lực.)
4. Tất cả những cá cược dưới đây đều bao gồm tiền cược.
5. Quy tắc số đặc biệt
• Số đặc biệt – số đơn: số cá cược là số đặc biệt trong kết quả mở thưởng, thì được coi là trúng thưởng, nếu là các con số khác sẽ không trúng thưởng.
• Số đặc biệt – lớn nhỏ : số đặc biệt được mở ra ≥ 25, gọi là [số đặc biệt – lớn]; nhỏ hơn hoặc bằng 24, được gọi là [số đặc biệt – nhỏ]; nếu mở ra 49 thì gọi là hòa.
• Số đặc biệt – chẵn lẻ : số đặc biệt mở ra là 2,4,6… được gọi là [số đặc biệt – chẵn]; nếu là 1,3,5,7… gọi là [số đặc biệt – lẻ], 49 là hòa.
• Tổng số lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng đơn vị và hàng chục của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thưởng. Tổng lớn hơn hoặc bằng 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
• Tổng lớn nhỏ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét thắng thua. Nếu Tổng hai số cuối ≥ 7 gọi là [Lớn], nhỏ hơn hoặc bằng 6 gọi là [Nhỏ], mở ra 49 gọi là hòa.
• Tổng chẵn lẻ của số đặc biệt : lấy giá trị hàng chục và hàng đơn vị của số đặc biệt cộng lại với nhau để xét chẵn lẻ. Nếu là 01,12,32 được gọi là [Tổng lẻ]; là 02,11,33 gọi là [Tổng chẵn], mở ra 49 gọi là hòa.
• Đuôi lớn nhỏ của số đặc biệt : nếu số cuối cùng của số đặc biệt từ 0~4 được gọi là nhỏ, số đuôi từ 5~9 gọi là lớn. Ví dụ: 01,32,44 gọi là đuôi nhỏ; 05,18,19 gọi là đuôi lớn, mở ra 49 gọi là hòa.
6. Số chính đặc biệt: là chỉ số chính đặc biệt 1 cho đến số chính đặc biệt 6: nếu số chính đặc biệt đã cá cược giống với số chính được mở thưởng và đúng với thứ tự mở thưởng hiện tại, thì trúng thưởng. Nếu số chính 1 tại hiện trường mở ra là 49, và số chính đặc biệt 1 đã cá cược là 49 thì trúng thưởng, mở ra các số khác thì không trúng thưởng.
7. Tổng chẵn lẻ: Là tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau, ví dụ tổng điểm là 115,183; tổng là số chẵn được gọi là [Tổng chẵn], ví dụ tổng điểm là 108,162. Giả sử nhóm đặt cược phù hợp với kết quả mở thưởng sẽ trúng thưởng, các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.
8. Tổng lớn nhỏ: tổng của 7 số mở thưởng cộng lại với nhau lớn hơn hoặc bằng 175 thì gọi là [Tổng lớn]; nhỏ hơn hoặc bằng 174 gọi là [Tổng nhỏ]. Ví dụ: kết quả mở thưởng là 02,08,17,28,39,46,25 tổng điểm 165 thì gọi là tổng nhỏ. Giả sử nhóm đặt cược phù hợp với kết quả mở thưởng sẽ trúng thưởng, các kết quả khác sẽ không trúng thưởng.

9. Liên mã:

 

– 4 trúng 4:cứ 4 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu như cả 4 số đã cá cược đều có trong phạm vi những số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, mở ra các số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ : 06,07,08,09 có 4 số đặt cược giống với những số chính được mở thưởng sẽ trúng thưởng, nếu chỉ có 3 số là số chính, và 1 số còn lại mở ra thuộc số đặc biệt sẽ không trúng thưởng.
– 3 trúng 2: Mỗi 3 số cá cược làm thành 1 nhóm, nếu như trong đó có 2 số giống với số chính của kết quả mở thưởng, tức 3 trúng 2, được xem là trúng thưởng. Nếu như cả 3 số đều trùng với số chính mở ra, tức là 3 trúng 2; nếu mở ra kết quả số khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: 06,07,08 tạo nên 1 nhóm cược, và kết quả hiện ra có 06,07 là 2 số chính, mà không có 08, tức là 3 trúng 2, như vậy sẽ dựa vô tỷ lệ đặt cược của 3 trúng 2 để quyết toán; nếu kết quả xảy ra có 06,07,08 là 3 số thuộc số chính, tức là đã trúng 3 trong 3 trúng 2, dựa vào tỷ lệ đặt cược của trúng 3 để thanh toán; nếu như chỉ có 1 số trong nhóm cược xảy ra trong kết quả hoặc không có bất cứ số nào xảy ra thì sẽ không trúng thưởng.
– 3 trúng 3: mỗi 3 số đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu như 3 số cá cược đều là số chính trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng; nếu mở ra những số khác với số chính sẽ không trúng thưởng. Ví dụ ; 06,07,08 là 3 số đặt cược và nếu khớp với 3 số chính có trong kết quả quay thưởng thì trúng thưởng. Nếu trong 3 số cá cược mà mở thưởng có 2 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì không trúng thưởng.
– 2 trúng 2: 2 số sẽ đặt cược làm thành 1 nhóm, nếu cả 2 số cá cược trùng với số chính của kết quả mở thưởng thì trúng thưởng, ngược lại ra những số khác thì sẽ không trúng thưởng (kể cả mở ra là 1 số chính và 1 số đặc biệt cũng không trúng thưởng).
– 2 trúng đặc biệt: Cứ 2 số đặt cược tạo nên 1 nhóm, nếu như 2 số đều trùng với 2 số chính trong kết quả mở thưởng thì gọi là trúng 2 trong kết quả đặt cược 2 số trúng đặc biệt; nếu như có 1 số là số chính, 1 số là số đặc biệt thì gọi là đã trúng đặc biệt trong nhóm cược 2 trúng đặc biệt; nêu kết quả là những con số khác sẽ không trúng thưởng.
– Xiên đặc biệt: mỗi 2 số đặt cược tạo nên 1 nhóm, trong nhóm xuất hiện kết quả 1 số là số chính, 1 số thuộc số đặc biệt thì trúng thưởng; các kết quả khác sẽ không phải trúng thưởng (bao gồm cả 2 số đều là số chính).
– Dựa vào 3 loại quy tắc chơi: 2 trúng 2, 2 trúng đặc biệt và xiên đặc biệt để tạo thành [tổ hợp 2 con giáp] hoặc là [tổ hợp 2 số đuôi].
Ví dụ 1 : Sau khi chọn [2 trúng 2] tiến hành [tổ hợp 2 con giáp] rồi chọn Rắn (2,14,26,38) và Ngựa (1,13,25,37,49) sẽ tạo thành 20 nhóm số :
[2,1] [2,13] [2,25] [2,37] [2,49]
[14,1] [14,13] [14,25] [14,37] [14,49]
[26,1] [26,13] [26,25] [26,37] [26,49]
[38,1] [38,13] [38,25] [38,37] [38,49]
Ví dụ 2 : Khi chọn [2 trúng đặc biệt] tiến hành [tổ hợp 2 số đuôi]rồi chọn 0 (10,20,30,40) và 5 ( 5,15,25,35,45) thì lập nên 20 nhóm số :
[10,5] [10,15] [10,25] [10,35] [10,45]
[20,5] [20,15] [20,25] [20,35] [20,45]
[30,5] [30,15] [30,25] [30,35] [30,45]
[40,5] [40,15] [40,25] [40,35] [40,45]
– Con giáp xiên số đuôi : chọn 1 con giáp chính cùng với đuôi 0-9. Lấy con giáp xiên số đuôi của 3 trúng 3 làm ví dụ : chọn【Rồng】là con giáp chính (03, 15, 27, 39) và số đuôi 9. Bởi vì số 39 trong số đuôi 9 cũng xuất hiện trong con giáp được chọn vì thế tổ hợp đó sẽ không bị lặp lại. Vì thế có thể kết hợp tạo nên 24 tổ hợp (tổ hợp gồm 2 số đuôi + 1 số trong con giáp chính).
10. Cược xiên số chính: phương pháp chơi tương tự với số chính 1-6, nhưng phải đồng thời đặt cược nhiều hạng mục kết quả, nối lại thành nhóm đặt cược, nếu mà kết quả mở thưởng của kỳ đó hợp với chuỗi cược mà bạn đã lựa chọn thì trúng thưởng. Nếu trong đó có 1 hạng mục kết quả không đúng thì kết quả sẽ không trúng thưởng; nếu trong đó có 1 kết quả là hòa, những kết quả khác đều trúng thưởng thì cũng được coi là trúng thưởng; nhóm kết quả là hòa sẽ được thanh toán với tỷ lệ [1].

11. Con giáp và màu bóng:

 Đây là 2 loại cách chơi màu bóng và con giáp.
– Cách chơi Con giáp : Để hiểu rõ cách chơi này người chơi cần biết một số loại hình sau đây:
Thứ tự các con giáp là: Chuột > Trâu > Hổ > Thỏ > Rồng > Rắn > Ngựa > Dê > Khỉ > Gà > Chó > Lợn. Nếu như hiện giờ là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, căn cứ theo trình tự chia 49 con số thành 12 con giáp ( như bên dưới), sau đó dựa vào con giáp để đặt cược.
Horse 01 , 13 , 25 , 37 , 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38
Nếu như số đặc biệt trong kỳ đó thuộc trong phạm vị của con giáp cá cược thì trúng thưởng.
– Cách chơi Màu bóng: đặt cược màu bóng của số đặc biệt, màu bóng mở ra giống với màu bóng cá cược thì sẽ trúng thưởng. Màu bóng của những con số được sắp xếp như sau :
01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40
12. Cược Nhất giáp:
– 1 con giáp: căn cứ vào thứ tự sắp xếp con giáp, ví dụ năm nay là năm con ngựa thì sẽ lấy ngựa làm khởi điểm, dựa theo thứ tự sắp xếp 49 con số thành 12 con giáp (Horse) sau đó dựa vào con giáp để cá cược.
Horse 01 , 13 , 25 , 37, 49
Goat 12 , 24 , 36 , 48
Monkey 11 , 23 , 35 , 47
Rooster 10 , 22 , 34 , 46
Dog 09 , 21 , 33 , 45
Pig 08 , 20 , 32 , 44
Rat 07 , 19 , 31 , 43
Oxen 06 , 18 , 30 , 42
Tiger 05 , 17 , 29 , 41
Rabbit 04 , 16 , 28 , 40
Dragon 03 , 15 , 27 , 39
Snake 02 , 14 , 26 , 38
Trong kỳ đó (toàn bộ số chính và số đặc biệt được mở ra cuối cùng) nằm trong phạm vi con giáp đặt cược, thì trúng thưởng (Hãy chú ý: số 49 vẫn được tính thắng thua, không tính là hòa)
13. Hợp giáp: chọn 1~11 con giáp tạo thành 1 nhóm, và lựa chọn số đặc biệt được mở thưởng có nằm trong nhóm này không, nếu chọn là “trúng” (có thể chọn 2~11 con giáp) và số đặc biệt mở ra ở trong nhóm này, thì trúng thưởng; nếu chọn là “không trúng” (có thể chọn 1~10 con giáp), hệ thống sẽ chuyển nhóm chọn không trúng thành nhóm trúng; nếu số đặc biệt xuất hiện trong kỳ đó là 49, thì toàn bộ đều coi là hòa.
14. Chế độ siêu tốc: các đơn cược được đặt cược tại chế độ này, nếu có sự thay đổi về tỷ lệ cược, hệ thống sẽ không hiển thị thông báo tỷ lệ cược đã thay đổi, mà sẽ căn cứ vào tỷ lệ cược mới nhất khi đặt cược để tiếp nhận đơn cược. Ví dụ: khi sử dụng chế độ siêu tốc để đặt cược số đặc biệt, khi nhập tiền vào, có tỷ lệ cược là 41.5; trong quá trình nhập số tiền cược thì tỷ lệ cược đã đổi thành 41; khi nhập xong số tiền cược và xác nhận cá cược thì đơn cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược là 41 làm cơ sở tiếp nhận cá cược, và lúc này tại màn hình đặt cược sẽ hiển thị tỷ lệ cược mới nhất.
15. Tổ hợp 2: là sự kết hợp của 2 cách chơi: màu bóng và chẵn lẻ hoặc lớn nhỏ tạo thành 1 nhóm đặt cược. Khi số đặc biệt được mở ra của kỳ đó phù hợp với nhóm cá cược, thì sẽ trúng thưởng; nếu số đặc biệt được mở ra của kỳ đó là 49 thì coi là hòa; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng.
16. Tổ hợp 3:chính là sự tổ hợp của 3 cách chơi ; màu bóng, chẵn lẻ và lớn nhỏ của số đặc biệt tạo thành 1 nhóm cá cược. Nếu như số đặc biệt được mở ra vào kỳ đó đúng với nhóm đặt cược, thì trúng thưởng; nếu số đặc biệt mở ra là 49 thì coi là hòa; nếu mở ra các trường hợp khác thì không trúng thưởng.
17. Chính giáp: căn cứ vào toàn bộ các số chính được mở ra làm chuẩn. Nếu như trong 6 số chính của kỳ này, chỉ có 1 số nằm trong phạm vi con giáp đã cá cược, thì trúng thưởng. Nếu nhiều hơn 1 số chính thuộc vào con giáp đặt cược thì tiền thưởng sẽ được nhân gấp bội! Ví dụ: đặt cược $100, số chính là ngựa, tỷ lệ cược 1.88 .
• 6 số chính mở ra có 01, tiền thưởng là $89
• 6 số chính mở ra có 01, 13 sẽ có tiền thưởng là $175
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25 sẽ có tiền thưởng là $265
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25, 37 sẽ có tiền thưởng là $352
• 6 số chính mở ra xuất hiện 01, 13, 25, 37, 49 tiền thưởng là $440 (Chú ý rằng: số 49 ở đây được tính thắng thua, không tính là hòa).
18. 7 Sắc: Dựa vào 7 màu bóng mở thưởng, màu nào có nhiều nhất sẽ trúng thưởng. Trong 6 số chính, mỗi quả bóng được xem là 1 màu bóng; số đặc biệt được tính là 1.5 màu bóng. Sau đây là một số kết quả được xem là hòa.
• Trong 6 số chính khi mở ra có 3 xanh 3 xanh lá, số đặc biệt là 1.5 đỏ
• 6 số chính mở ra có 3 xanh và 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh lá
• Trong 6 số chính khi mở ra có 3 xanh lá và 3 đỏ, số đặc biệt là 1.5 xanh Nếu mở ra là hòa, thì tiền cá cược của toàn bộ đơn cược cho 7 sắc là đỏ, xanh hoặc xanh lá sẽ được hoàn trả lại, hội viên có thể đặt cược hòa.
19. Số đầu của số đặc biệt: chỉ mã số đầu tiên của số đặc biệt
• Đầu 0 : 01,02,03,04,05,06,07,08,09
• Đầu 1 : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
• Đầu 2 : 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
• Đầu 3 : 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
• Đầu 4 : 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
Ví dụ : kết quả mở ra số đặc biệt là 21 thì cá cược đầu”2″ sẽ trúng thưởng, đặt cược các đầu khác sẽ không trúng thưởng.
20. Số đuôi của số đặc biệt: số đuôi trong cặp số đặc biệt
• Đuôi 1 : 01,11,21,31,41
• Đuôi 2 : 02,12,22,32,42
• Đuôi 3 : 03,13,23,33,43
• Đuôi 4 : 04,14,24,34,44
• Đuôi 5 : 05,15,25,35,45
• Đuôi 6 : 06,16,26,36,46
• Đuôi 7 : 07,17,27,37,47
• Đuôi 8 : 08,18,28,38,48
• Đuôi 9 : 09,19,29,39,49
• Đuôi 0 : 10,20,30,40
Ví dụ: kết quả cho ra số đặc biệt là 21, thì đặt cược đuôi “1” sẽ trúng thưởng, đặt cược những số đuôi khác sẽ không trúng thưởng.
21. Số đuôi của số chính đặc biệt: chỉ cần kết quả mở thưởng của tất cả các số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt), bao gồm 1 hoặc nhiều số nằm trong các nhóm chứa số đuôi thì khi phát thưởng chỉ phát thưởng đúng một lần, kể cả 1 hay nhiều số nằm trong cùng 1 nhóm số đuôi thì cũng chỉ phát thưởng 1 lần.
• Đuôi 1: 01.11.21.31.4
• Đuôi 2: 02.12.22.32.42
• Đuôi 3: 03.13.23.33.43
• Đuôi 4: 04.14.24.34.44
• Đuôi 5:05.15.25.35.45
• Đuôi 6:06.16.26.36.46
• Đuôi 7: 07.17.27.37.47
• Đuôi 8: 08.18.28.38.48
• Đuôi 9: 09.19.29.39.49
• Đuôi 0: 10.20.30.40
Ví dụ: kết quả mở thưởng những số chính 11,31,42,44,35,32,số đặc biệt là 21. Khi đặt cược đuôi “1”, đuôi”2″, đuôi “4”, đuôi “5” đều trúng thưởng, những số đuôi khác sẽ không trúng thưởng.
22. Tổng giáp: tổng số con giáp khác nhau được mở ra trong đợt này (số đặc biệt và số chính) giống với tổng số con giáp cá cược (không phải chỉ định con giáp) thì trúng thưởng; các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng. Ví dụ: nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, tổng cộng có 6 con giáp, nếu như chọn lựa tổng giáp【6】thì trúng thưởng (Chú ý: số 49 vẫn được xem là thắng thua, không được xem là hòa).
23. Tổng giáp – chẵn lẻ: Nếu như tổng số con giáp mở thưởng (số đặc biệt và số chính) là số lẻ được gọi là [Lẻ]; là số chẵn được gọi là [Chẵn]. Ví dụ : kết quả là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49 thì tổng cộng có 6 con giáp, nếu cá cược chẵn sẽ trúng thưởng.
24. Liên giáp: chọn 2 đến 6 con giáp tạo thành 1 nhóm cá cược, khi số mở thưởng (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số của các con giáp đã tích chọn khi đặt cược, những con giáp đã tích chọn ít nhất trúng 1 con số, thì trúng thưởng, các kết quả khác thì không trúng thưởng (Chú ý: số 49 được tính thắng thua, không tính là hòa). Ví dụ : nếu kết quả của kỳ này là 19,24,12,34,40,39 và số đặc biệt là 49, khi cá cược đã tích chọn 3 con giáp (gọi là 3 liên giáp), nếu các con số thuộc con giáp đã cá cược có ít nhất 1 số xuất hiện trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.
25. Liền đuôi: chọn 2~6 số đuôi tạo thành 1 nhóm cá cược, khi số mở thưởng của kỳ này (tất cả số chính và số đặc biệt) nằm trong nhóm số đuôi đã tích chọn khi đặt cược, thì trúng thưởng. Các trường hợp khác sẽ không trúng thưởng (lưu ý : số 49 được xem là thắng thua, không tính là hòa) Ví dụ 1 : cá cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0, 1, khi 7 số mở thưởng của kỳ này mở ra có đuôi “0” và đuôi “1”, thì trúng thưởng. Ví dụ 2 : đặc cược tổ hợp 2 số đuôi, tích chọn 0,1,2, sẽ xuất hiện 3 loại nhóm (nhóm 1: 0, 1), (nhóm 2: 0, 2), (nhóm 3: 1, 2), khi trong 7 số mở thưởng của kỳ này có 2 số đuôi nằm trong 1 nhóm đã chọn thì trúng thưởng.
26. Tự chọn không trúng thưởng: chọn 5~12 số tạo nên 1 nhóm cược, khi số mở thưởng (toàn bộ số chính và số đặc biệt) đều không có trong tổ hợp số đã chọn khi cá cược, thì trúng thưởng; nếu như có bất cứ số đã chọn nào nằm trong kết quả mở thưởng thì không trúng thưởng. Ví dụ : kết quả của kỳ này là 19,24,17,34,40,39, và số đặc biệt là 49, khi đặt cược đã chọn 5 số (gọi là 5 không trúng), nếu các số trong nhóm đã chọn không nằm trong kết quả mở thưởng thì trúng thưởng.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here